• Betaling af vand

    Opkrævningstidspunktet for betaling af vand er ændret

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.
 

Arbejdet med den nye boring er nu færdig og boringen kan tages i brug.
Prøveresultat 1/8-2016 kan ses her
Prøveresultat 8/8-2016 kan ses her

Fløng Vandværk A.M.B.A. har købt og monteret en kalkknuser. Denne blev sat i drift mandag den 1. december 2014 kl. 0800 i henhold til omdelt skrivelse vedr. idriftsættelse

 
Der kan læses yderligere om kalkknuseren på producentens hjemmeside - www.kalkknuser.dk

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 890 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.
-
Vandværket har i år 2016 udpumpet i alt 141.735 m3 vand. Heraf var de 98.962 m3 vand til eget forsyningsområde og 42.773 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.