PRINT SEND TIL EN VEN
Fløng Vandværk

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

 

Arbejdet med den nye boring er nu færdig og boringen kan tages i brug.
Prøveresultat 1/8-2016 kan ses
her
Prøveresultat 8/8-2016 kan ses
her

Fløng Vandværk A.M.B.A. har købt og monteret en kalkknuser. Denne blev sat i drift mandag den 1. december 2014 kl. 0800 i henhold til omdelt skrivelse vedr. 
idriftsættelse

 

Der kan læses yderligere om kalkknuseren på producentens hjemmeside - www.kalkknuser.dk

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 890 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.
-
Vandværket har i år 2016 udpumpet i alt 141.735 m3 vand. Heraf var de 98.962 m3 vand til eget forsyningsområde og 42.773 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.

 

 
    

 

 

Aktuelt

Betaling af vand.
Opkrævningstidspunkterne for betaling af vand er ændret.
Se mere.

Flytteafregning: Vandværket foretager flytteafregning. Dette grundet vedtagelsen af den nye persondataforordning.

Bemærk: Ønskes Vedtægter, Takstblad samt seneste generalforsamlings referat fremsendt, sker det mod et gebyr (kr. 500,-)